Saturday, December 16, 2017

ගැජමැටික්ස් - ලිපි අංක 10 - ලේලන්ඩ් MCW එන්ජින් පද්ධතිය (Leyland MCW Engine)

This photo was taken on February 16, 2017 in Mount-Lavinia, Western, LK, using a HUAWEI BLL-L22.
Click for the full size picture.
2005 වසරේ බ්‍රිතාන්‍ය ආධාර ලෙස ලංගම හා එක් වූ ලේලන්ඩ් MCW වර්ගයේ දෙමහල් බස් රථයක එන්ජින් කට්ටලය. අලුත්වැඩියාව පිණිස බසයෙන් ඉවත් කල එනිජින් කට්ටලය ඡායාරූපයට ගැනුනේ රත්මලාන ඩිපෝ ඉංජිනේරු අංශයේ දී.

එන්ජින් පද්ධතිය බස් රථය තුල පිහිටන ආකාරය
This photo was taken on April 10, 2017 in Mount Lavinia, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.

Thursday, December 14, 2017

SLTB supply division - Gintota workshop

This photo was taken on December 12, 2017 in Narahenpita, Colombo, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Gintota workshop Ashok Leyland Commet Minior supply division vehicle (63-1577) near the SLTB head-office, Narahenpita. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) ගිංතොට ප්‍රාදේශීය වැඩපොළට අයත් අශෝක් ලේලන්ඩ් කොමට් මයිනර් වර්ගයේ සම්පාදක සේවා රථයක් නාරාහේන්පිට ශ්‍රී ලංගම ප්‍රධාන කාර්යාලය අසල දී. මාතර ඩිපෝව යටතේ බස් රථයක් ලෙස ධාවනය වී ඇති රථය සුනාමි ව්‍යයසනයට හසු වීම නිසා එහි මුල් බඳ ඉවත් කර මෙම බඳ බද්ධ කර ධාවනයට එක් කර තිබේ. රථය අම්තර කොටස් රැගෙන යාම පිණිස ප්‍රධාන කාර්යාලීය ගබඩාවට පැමිණි අවස්ථාවකි.

Sunday, December 10, 2017

Ashok Leyland 12M Luxury bus from SLTB Godakawela depot

This photo was taken on October 26, 2017 in Maharagama, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Godakawela depot Ashok Leyland 12M luxury bus (NB-8429) at the Maharagama bus stand. The bus is allocated to the Southern Expressway (E01 Maharagama - Matara) services. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) ගොඩකවෙල ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන, අශෝක් ලේලන්ඩ් 12M වර්ගයේ සුඛෝපොබෝගී බස් රථයක් මහරගම බස් නැවතුමේ දී. රථය දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර බලා ධාවනය වීම පිණිස බස් නැවතුමට ඇතුළු වෙමින්. 2014 වසරේ උපයා ගෙවීමේ පදනම මත ධාවනයට එක් වී ඇත.

Friday, December 8, 2017

SLTB bus stand - Point Pedro

This photo was taken on September 22, 2017 in Point Pedro, Nothern, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Point Pedro SLTB bus stand in September 2017. -- පෙදුරු ශ්‍රී ලං.ග.ම. බස් නැවතුම්පොළේ නවතා ඇති පේදුරුතුඩුව ඩිපෝවට අයත් බස් රථ 2017 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 22 වන දින.

Tuesday, December 5, 2017

Ashok Leyland Viking Turbo 54 seater bus from SLTB Galle depot

This photo was taken on August 28, 2017 in Galle, Southern, LK, using a SONY DSC-W650.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Galle depot, 54 seater Ashok Leyland Viking Tubro bus (GL 52 / NB-9139) in the depot premises. The bus is allocated to the Galle 35- 6/851 Pasikudah service. (Photo by: Madusha Jayasinghe)  -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) ගාල්ල ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන ආසන 54 කින් යුත් අශෝක් ලේලන්ඩ් වයිකින්ග් ටර්බෝ වර්ගයේ බස් රථයක් ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ දී. රථය මාර්ග අංක 35- 6/851 යටතේ ගාල්ල හා පාසිකුඩා අතර ධාවනයට යොදවා තිබුණි. 2014 බස් රථ 2200 වැඩපිළිවෙල යටතේ ඩිපෝවට ලැබුණු බස් රථයකි. (ඡායාරූපය: මදූෂ ජයසිංහ)

Thursday, November 30, 2017

Ruby bodied TATA LP 1510/42 modified bus from SLTB Balangoda depot

This photo was taken on November 27, 2017 in Ratnapura, Sabaragamuwa, LK, using a Samsung Galaxy J7 Nxt.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Balangoda depot, Ruby bodied TATA LP 1510/42 modified bus (BG 68 / NA-4914) at the Ratnapura bus stand. (Photo by: Tharindu Wickramarathne) -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) බලන්ගොඩ ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන ටාටා LP 1510/42 වර්ගයේ බස් රථයක් රත්නපුර බස් නැවතුමේ දී. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත රථයෙහි බඳ එකලස් කර ඇත්තේ රුබී කොච් බිල්ඩර්ස් (පුද්.) සමාගම විසිනි. 2007 වසරේ මන්නාරම ඩිපෝව යටතේ ධාවනයට එක් වී ඇති බස් රථය පසුකාලීනව සිදුවූ අනතුරක් හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත් කොට තිබියෙදී 2017 වසරේ දී බලන්ගොඩ ඩිපෝව මගින් පවරා ගනිමින් රථයේ පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසු මෙලෙස ධාවනයට එක් කර තිබේ. අලුත්වැඩියාව සිදු කර ඇත්තේ රථයට ටාටා 1512 බස් රථයක පෙනුමක් ලැබෙන පරිදිය. (ඡායාරූපය: තරිඳු වික්‍රමරත්න)

Wednesday, November 29, 2017

CTB bodied Austin 830WF bus from Ceylon Transport Board

This photo was taken in 1971 in Colombo, Western, LK.
Click for the full size picture.
A brand new, CTB bodied Austin 830WF 24 seater in Colomo in 1971. The bus is on  trade plates awaiting allocation of it's new registration number (Photo by: Barry Wilkinson) -- ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය (ලං.ග.ම.) මගින් බඳ සැකසූ ඔස්ටින් 830WF වර්ගයේ නවතම බස් රථයක් 1971 වසරේ කොළඹ දී. 1970 දශකයේ මුල් භාගයේ පුද්ගලික අංශය විසින් ගෙන්වූ ලොරි තට්ටු (chassis) තොගයක් රජයට පවරාගෙන ලංගම වැඩපොළ වල දී බඳ සකසා ලංගම යටතේ මගී ප්‍රවාහනයට එක් කර ඇති මෙම බස් රථ ආසන 24 කින් සමන්විත වී ඇත. 23ශ්‍රී කාණ්ඩය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති මෙම රථයට ඡායාරූප ලබාගන්නා අවස්ථාව වන විටවත් එහි ලියාපදිංචි අංකය ලැබී නොමැත. (ඡායාරූපය: Barry Wilkinson)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...