Tuesday, January 16, 2018

ගැජමැටික්ස් - ලිපි අංක 12 - විදුලි ජනන යන්ත්‍රය - රත්නපුර ඩිපෝව (Electric generator - Ratnapura depot)

This photo was taken on July 10, 2014 in Ratnapura, Sabaragamuwa, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
This photo was taken on July 10, 2014 in Ratnapura, Sabaragamuwa, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
මෙවර අපි ඔබ වෙත ගෙන එන ගජමැටික්ස් ලිපිය ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සබරගමුව ප්‍රාදේශිකයේ රත්නපුර ඩිපෝව සතු වූ විදුලි ජනන යන්ත්‍රය පිලිබඳවයි. ඩිපෝවේ ඉංජිනේරු අංශය යටතේ ඇති මෙම විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ඔබ වෙනත් ස්ථාන වලදී දකින විදුලි ජනන යන්ත්‍ර මෙන් නොව වෙනස්ම මුහුණුවරක් ගන්නවා. බස් රථයක එන්ජින් පද්ධතියක් ආධාරයෙන් බල ගැන්වෙන මෙය එන්ජිමේ භ්‍රමණ ශක්තිය ඩයිනමොවක් හරහා යැවීම මගින් විදුලිය උත්පාදනය කරනවා. මෙය ඉංජිනේරු අංශයේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් මෙය භාවතා කෙරෙන බවයි ඩිපෝ ඉංජිනේරුතුමන් අප සමඟ පැවසුවේ. ධාවනයෙන් ඉවත් කරන ලද 23ශ්‍රී8800 දරණ බස් රථය තුල මෙම පද්ධතිය සවි කර තිබීමද විශේෂත්වයක්. ඩිපෝවන්හි ඉංජිනේරු අංශ පිරික්සීමේදී ලංගමටම ආවේනික මෙවන් අපූරු උපාංගයන් අපට දැකගත හැකියි.

Sunday, January 14, 2018

SLTB supply division - Horana depot

This photo was taken on July 26, 2017 in Horana, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Horana depot Ashok Leyland Viking supply division service vehicle (30ශ්‍රී0585) in the depot premises. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) හොරණ ඩිපෝවට අයත් අශෝක් ලේලන්ඩ් වයිකින්ග් වර්ගයේ සම්පාදක සේවා රථයක් ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ දී. මෙහි ලියාපදිංචි අංකය 30ශ්‍රී0585 වේ. ශ්‍රී ලං.ම.ග.ම. බඳ සහිත බස් රථයක් පරිවර්තනය කිරීමෙන් සකසාගෙන ඇත.

Friday, January 12, 2018

YUTONG ZK6930H Luxury bus from SLTB Super Luxury Tourist Transport Service

This photo was taken on January 11, 2018 in Kadawatha, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Super Luxury Tourist Transport Service, YUTONG ZK6930H Luxury bus (NB-7337) at the Kadawatha bus stand. The bus is allocated to the expressway services between Kadawatha and Matara. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) අධි සුඛෝපභෝගී සංචාරක ප්‍රවාහන සේවයට අයත් YUTONG ZK6930H වර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් කඩවත බස් නැවතුමේ දී. රථය මාතර හා කඩවත අතර අධිවේගී මාර්ගයේ සේවාවන් සඳහා යොදවා තිබුණි. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් චීනයෙන් ආනයනය කර, පසුව ශ්‍රී ලංගම වෙත ලැබුණු බස් රථයකි. පසෙකින් ඇති NB-7317 බස් රථයද අධි සුඛෝපභෝගී සංචාරක ප්‍රවාහන සේවයට අයත් ගාල්ල සහ කඩවත අතර අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනයට යෙදවූ බස් රථයකි.

Wednesday, January 10, 2018

SLTB bus stand - Borella

This photo was taken on December 02, 2016 in Borella, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
SLTB Thalangama and Udahamulla depot buses at the Borella bus stand. -- ශ්‍රී ලං.ග.ම. තලංගම හා උඩහමුල්ල ඩිපෝවන්ට අයත් බස් රථ බොරැල්ල බස් නැවතුමේ දී. බොරැල්ල මංසන්ධියේ කොටාපාර පිවිසුම අසල පිහිටුවා ඇති බස් නැවතුමේ ඉදිකිරීම කටයුතු සිදුකර ඇත්තේද ශ්‍රී ලංගම මගින් වන අතර භූමියේ නීතිමය අයිතියද මණ්ඩලය සතුය.

නැවතුමේ අනෙක් පස වේදිකාවේ නවතා ඇති මාර්ග අංක 172 මොරගස්මුල්ල - බොරැල්ල සේවාව යටතේ ධාවනය වන තලංගම ඩිපෝවට අයත් 63-0947 බස් රථය.
This photo was taken on May 27, 2016 in Borella, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.

Sunday, January 7, 2018

Ruby bodied Ashok Leyland Viking Turbo SLTB edition bus from SLTB Thanamalwila depot

This photo was taken on August 17, 2012 in Colombo Central Bus Stand, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Thanamalwila depot, Ruby bodied Ashok Leyland Viking Tubro, SLTB Edition bus (NB-4002) at the Colombo central bus stand. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) තණමල්විල ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන අශෝක් ලේලන්ඩ් වයිකින්ග් ටර්බෝ වර්ගයේ බස් රථයක් කොළඹ මධ්‍යම බස් නැවතුමේ දී. රථය මාර්ග අංක 98 යටතේ තණමල්විල හා කොළඹ අතර ධාවනයට යෙදවූවකි. 2012 වසරේ අග භාගයේ ලංගම හා එක් වී ඇති මෙම බස් රථය ඉන්දියාවේ රූබී කෝච් සමාගම මගින්, ලංගම වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් එකලස් වූ බඳක් සහිත බස් රථයකි.

Friday, January 5, 2018

Ruby bodied TATA LP 909/36 bus from SLTB Kegalle depot

This photo was taken on September 03, 2017 in Polgahawela, North Western, LK, using a Sony Xperia M4 Aqua.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Kegalle depot, Ruby bodied TATA LP 909/36 bus (KL 31 / 63-1112) at the Polgahawela bus stand. Body rehabilitated by the government owned, Lakdiwa Engineering (pvt) Ltd, Ekala.  Pic by: Tharindu Wickramaratne -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) කෑගල්ල ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන ටාටා LP 909/36 බස් රථයකි. ග්‍රාමීය ප්‍රවාහන සේවා වෙනුවෙන් 1999 වසරේ එවකට පොකුරු බස් සමාගම් වෙත ලැබී ඇති මෙම බස් රථවල බඳ නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ ඉන්දියාවේ රූබී (RUBY) සමාගම මගිනි. මෙම බස් රථයේ බඳ, ඒකල පිහිටි ලක්දිව ඉංජිනේරු සමාගම මගින් පුනරුත්ථාපනය කර නැවත මෙලෙස ධාවනයට එක් කර ඇත. ඡායාරූපය: තරිඳු වික්‍රමරත්න

Monday, January 1, 2018

CTB bodied Ashok Leyland Comet bus from SLCTB Ratmalana depot

This photo was taken in 1979 in Galle Face, Colombo, Western, LK.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Central Transport Board (SLCTB / Now SLTB) Ratmalana depot, CTB bodied Ashok Leyland Comet bus (23ශ්‍රී5418) at Galleface in 1979. Playing on the route no 32 from Kataragama to Colombo. Photo courtesy: Phantasrail Galleries -- ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ම.ග.ම. / වත්මන් ශ්‍රී ලං.ග.ම.) රත්මලාන ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වූ අශෝක් ලේලන්ඩ් කොමට් වර්ගයේ ලං.ග.ම. බඳ සහිත බස් රථයක් 1979 වසරේ ගාලු මුවදොර දී. රථය මාර්ග අංක 32 යටතේ කතරගම සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන අවස්ථාවකි. මෙම බස් රථය ධාවනයට එක්වූ අවධියේදී අශෝක් ලේලන්ඩ් යනු බ්‍රිතාන්‍ය ලේලන්ඩ් මාදිලියේ උප මාදිලියකි. එහෙයින් මේවා ඍජුවම 'ලේලන්ඩ් කොමට්' ලෙස ආමන්ත්‍රණය කිරීමෙහිද වරදක් නැත. ඡායාරූපය Phantasrail Galleries.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...