Sunday, September 24, 2017

Ruby bodied TATA 909 bus from GBC Negombo depot

This photo was taken on 2001 in Negombo, Western, LK.
Click for the full size picture.
Gampaha bus company (GBC), Negombo depot, Ruby bodied TATA LP 909/36 bus (NB 103 / 63-0610) playing on a locale route in 2001. -- ගම්පහ බස් සමාගමේ (ග.බ.ස) මීගමුව ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන රූබී බඳ සහිත ටාටා LP 909/36 වර්ගයේ බස් රථයක් 2001 වසරේ මීගමුවේ දී. රථය ග්‍රාමීය මාර්ගයක් ඔස්සේ කොච්චිකඩේ හා මීගමුව අතර ධාවනයට යෙදවූ අවස්ථාවකි. 1998 වසරේ දී, ග්‍රාමීය මාර්ග වල පොදු ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් එවකට පිහිටුවා තිබුණු පොකුරු බස් සමාගම් වෙනුවෙන්, ඉන්දියාවෙන් මෙම බස් රථ ආනයනය කර ඇත. ඡායාරූපයේ අයිතිය එහි මුල් ඡායාරූප ශිල්පියා සතුය

ගැජමැටික්ස් - ලිපි අංක 09 - ඉන්ධන විදින සකසන යන්ත්‍රය (Fuel Injection Pump and Common Rail Injector Test Bench)

This photo was taken on September 22, 2017 in Mallakam, Jaffna, Nothern, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
මෙවර අපි ඔබ වෙත ගෙන එන ගැජමැටික්ස් ලිපිය, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ උතුරු ප්‍රාදේශිකයේ මල්ලාක්කම් වැඩපොළ සතු වූ අපූරු යන්ත්‍රයක් පිලිබඳය. එම යන්ත්‍රය භාවිතා කරනුයේ වාහන වල ඉන්ධන විදින නොහොත් "injector" සකස් කිරීමටය. රථයක එන්ජිමක් වඩාත් හොඳ ඉන්ධන පිරිමැස්මක් හා ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබා දීමට නම් ඒවයේ ඉන්ධන විදින, නිසි පරිදී පිහිටා තිබීම ඉතා වැදගත්ය. එහෙයින් එන්ජින් අලුත්වැඩියාවේ දී එම විදින නිසි පරිදි සැකසිය යුතුය. එම සැකසීම සඳහා පරීක්ෂාව මෙම යන්ත්‍රය මගින් සිදු කල හැකිය. 

This photo was taken on September 22, 2017 in Mallakam, Jaffna, Nothern, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
පරිගණක පරිගණක පද්ධතියක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම යන්ත්‍රය මේ වන විට මේ සඳහා හඳුන්වා දී ඇති නවීනතම යන්ත්‍රයකි. බස් රථ වල පමණක් නොව වෙනත් ඕනෑම වාහන මාදිලියක ඉන්ධන විදින පරීක්ෂාව මෙම යන්ත්‍රය මගින් සිදු කල හැකි බව උතුරු ප්‍රාදේශිකයේ ඉංජිනේරුතුමන් අප වෙත පැවසීය.

මල්ලාකම් වැඩපොළ මගින් උතුරු පළාතේ පවතින රාජ්‍ය ආයතන වලට අදාල අලුත්වැඩියාවන් ද සිදුවන අතර එමගින් ඔවුන් උපයාගත් මුදල් යොදවා වැඩපොළ විසින්ම මෙම යන්ත්‍රය රුපියල් මිලියන දෙකකට ආසන්න මුදලක් වැය කොට මිලදී ගෙන ඇත. 

පසු සටහන:  මල්ලාක්කම් වැඩපොළ අධීක්ෂණය කිරීම්ට වෙනම ඉංජිනේරු මහතෙකු නොමැති අතර අධීක්ෂනය කෙරෙන්නේ උතුරු ප්‍රාදේශිකයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුතුමන් විසින්මය. ඔවුන් සතුව කාර්මික අංශයේ සේවක මහත්වරුන් 12 දෙනෙකු පමණ සේවයේ නියුතු වේ. එවැනි අඩු පහසුකම් යටතේ උවද වැඩපොළ මේ වන විට අත් කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය ප්‍රසංශනීයය. ඔවුන්ට අවශ්‍ය සම්පත් හා සේවක පිරිස් ලබා දෙන්නේ නම් දිවයිනපුරා තිබෙන ඕනෑම ඩිපෝවක් වෙනුවෙන් තම සේවය ලබා දීමට සූදානම් බව ඉංජිනේරු තුමන් අප සමඟ පැවසීය.

Wednesday, September 20, 2017

SLTB supply division (Kuliyapitiya depot)

This photo was taken on June 29, 2017 in Hettipola, Wayamba, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Kuliyapitiya depot Ashok Leyland Comet Minor supply division service vehicle (62-6047) in the depot premises. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) කුලියාපිටිය ඩිපෝවට අයත් අශෝක් ලේලන්ඩ් කොමට් මයිනර් වර්ගයේ සම්පාදක සේවා රථයක් ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ දී. මෙහි ලියාපදිංචි අංකය 62-6047 වේ.

Sunday, September 17, 2017

Latec TATA 1510 LP 52 bus from SLTB Kekirawa depot

This photo was taken on January 26, 2017 in Kekirawa, North Central, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Kekirawa depot Latec TATA 1510 LP 52 (DM bodied) bus (GG-4055) in the depot premises. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) කැකිරාව ඩිපෝවට අයත් ලටෙක් ටාටා 1510 LP 52 වර්ගයේ බස් රථයක් ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ දී. බඳ ලටෙක් සමාගම මගින් ඩියුපල් මෙට්සෙක් තාක්ෂනය යටතේ (2001 වසරේ) පුද්ගලීකරණය කරන ලද ලංගම වේරහැර වැඩපොළේ දී නිමවා ඇත. පුද්ගලික අංශය යටතේ වේරහැර වැඩපොළේ නිම කරන ලද අවසාන බස් රථ වර්ගය මේවාය. රථයේ පැති ජනේල පසු කාලීන අලුත්වැඩියාවන් වලදී වෙනස් වී ඇත. ඡායාරූපය ලබාගන්නා අවස්ථාවේ හබරණ හා කැකිරාව අතර ධාවනයට යොදවා තිබුණි.

Wednesday, September 13, 2017

SLTB bus stand - Walapane

This photo was taken on November 19, 2014 in Walapane, Central, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Walapane SLTB bus stand in November 2014. -- වලපනේ ශ්‍රී ලං.ග.ම. බස් නැවතුම්පොළේ නවතා ඇති වලපනේ, නුවරඑළිය හා ත්‍රිකුණාමලය ඩිපෝවන්ට අයත් බස් රථ 2014 වසරේ නොවැම්බර් මස 19 වන දින. වලපනේ ඩිපෝවේ කාර්මික සේවා රථයද දකුණුපස ඈතින් දිස් වේ.

Saturday, September 9, 2017

Ashok Leyland Viking Turbo 54 seater bus from SLTB Godakawela depot

This photo was taken on September 08, 2016 in Hatton, Central, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Godakawela depot, 54 seater Ashok Leyland Viking Tubro bus (GW 45 / NB-9477) at the Hatton bus stand. The bus allocated to the Rakwana - Hatton service via Avissawella and Ratnapura. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) ගොඩකවෙල ඩිපෝව යටතේ ධාවනය වන ආසන 54 කින් යුත් අශෝක් ලේලන්ඩ් වයිකින්ග් ටර්බෝ වර්ගයේ බස් රථයක් හැටන් බස් නැවතුමේ දී. රථය රක්වාන හා හැටන් අතර (අවිස්සාවේල්ල, රත්නපුර හරහා) ධාවනයට යොදවා තිබුණි. 2014 බස් රථ 2200 වැඩපිළිවෙල යටතේ ඩිපෝවට ලැබුණු බස් රථයකි.

Thursday, September 7, 2017

Modified Wesco ISUZU MT 111 L bus from SLTB Aluthgama depot

This photo was taken on September 04, 2014 in Aluthgama, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Sri Lanka Transport Board (SLTB) Aluthgama depot Wesco ISUZU MT 111 L modified bus (AL 35 / 62-4481) at Aluthgama bus stand. -- ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලං.ග.ම.) අළුත්ගම ඩිපෝවට අයත් වෙස්කෝ ඉසුසූ MT 111 L වර්ගයේ බස් රථයකි. මම බස් රථ වල බඳ වෙස්කෝ සමාගම මගින් ඩියුපල් මෙට්සෙක් තාක්ෂනය යටතේ පුද්ගලීකරණය කරන ලද වේරහැර පිහිටි ලං.ග.ම. මධ්‍ය වැඩපොළේ දී නිපදවා ඇත. පසුකාලීන අලුත්වැඩියාවන් නිසා මෙම බස් රථයේ ප්‍රධාන වීදුරු ඇතුළු මුහුණත මුල් පෙනුමෙන් වෙනස් වී ඇත. රථයට ජවය සැපයෙන්නේද පසු කාලීනව බද්ධ කරන ලද අශෝක් ලේලන්ඩ් එන්ජින් කට්ටලයකින් වීම විශේෂත්වයකි.

This photo was taken on September 04, 2014 in Aluthgama, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...